Rechercher

TAKASE Michio

Daitoryu Aikijujutsu Vol.2 Tachi waza jujutsu

大東流合気柔術 第二巻 立技柔術編高瀬道雄

Daitoryu Aikijujutsu Vol.2 Tachi waza jujutsu

82mn
Langue: Japonais

La technique AIKI AGE est la base technique du DAITO RYU.
Maître TAKASE explique comment réaliser des entraînements sans force.

Plus de détails

72h

¥ 5,400

En savoir plus

Daitoryu Aikijujutsu Vol.2 Tachi waza jujutsu - Michio TAKASE

82mn
Langue: Japonais

TAKASE Michio: succeseur de RENSHINKAN (Daito ryu).
Le maître Michio TAKASE a hérité de nombreuses techniques secrète de trois anciens maîtres Toshimi MATSUDA, Ryho OKUYAMA, Takeshi MAEDA.

La technique AIKI AGE est la base technique du DAITO RYU.
Maître TAKASE explique comment réaliser des entraînements sans force.

Contenu

- Technique de base de RENSHINKAN

- MAAI et Kamae

- Aiki no jutsu Kuden 1 ( techniques enseignées oralement 1)

- Aiki no jutsu Kuden 2 ( techniques enseignées oralement 2)

- IRIMI Nage (TAI no AIKI OUYO)

- Sashikae Ashi

- SAYU WAZA HIDEN

- KEIRAKU (DAICHO KEI/ SANSHO KEI/SHOCHO KEI/SHINPO KEI/ SHIN KEI/ HAI KEI/AIKI AGE)

- Daito ryu KENPO

- Daito ryu KENPO CHU DEN

- HIDARI JUN TSUKI TORI GYAKU OSAE KUBI ZEME

- HIDARI MAWASHI TSUKI TORI GYAKU NAKA IRIMI

- MIGI MAWARSHI TSUKI TORI GYAKU OMOTE

- MIGI JUN TSUKITORI MAEKAKETEDAOSHI

- MIGIMAEKEDORI SHOMEI IRIMI

- MIGIMAE KEDORI SHOMEN IRIMI

- MIGIMAWASHI KERI TORI HANE TOBI

- HIDARI MAWASHI KEDORI KAKENAGASHI KEDAOSHI

- MIGI MAWASHI KEDORI KAKAE DAOSHI

- DAITO RYU KENPO UKE SABAKI WAZA

- RENSHIKAN DAGEKI JUTSU

- SEN

- OKUYAMA RYUHO DEN /NSERU (transmission de technique RYUHO OKUYAMA)

- Démonstration par RENSHINKAN

KATAME WAZA