Rechercher

TAKASE Michio

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1 Suwari dori

大東流合気柔術 第一巻 座捕合気編 高瀬道雄

Daitoryu Aikijujutsu N°1 Suwari dori AIKI

115mn
Langue: Japonais

La technique AIKI AGE constitue la base technique du DAITO RYU.
Maître TAKASE présente et explique des entraînement sans force.

Plus de détails

72h

¥ 5,400

En savoir plus

Daitoryu Aikijujutsu N°1 Suwari dori AIKI- Michio TAKASE

La technique AIKI AGE est la technique de base du DAITO RYU.
Maître TAKASE présente et explique des entraînement sans force.

TAKASE Michio est le succeseur du RENSHINKAN (Daito ryu).
Le maître Michio TAKASE a hérité de nombreuses techniques secrètes de 3 anciens maîtres Toshimi MATSUDA, Ryho OKUYAMA et Takeshi MAEDA.

Contenu

- Qu'est-ce que le Renshinkan?

- Zahogi hiden:

- Tekubi osae dori ikkajo/ Gyakutekubi dori/ Tekagami/ Hikigatame/ Aiki nage/ Uchi konoha gaeshi/ Soto konoha gaeshi/ Muna dori/ Ude oshidori/ Uchikomi dori/ Yokomen uchikpmi dori/ Hanza gyaku goku shiho nage/ Hanza tegatana


 - Tachihogi heden:

Tekubi oshidori/ Ryote kubi dori tekagami/ Uchi Konoha gaeshi/Soto konoha gaeshi/Ryote kubidori oshihiki nage/Suri chigae dori ura oshi


 - Mastsuda Toshimi IROHA kun
 - Maeda Takeshi IROHA kun
 - Daitoryu Aikijujutsu hiden no koto
 - Tokubetsukousyu / Aiki age

115mn
Langue: Japonais

DVD Daito ryu Aikijutsu technique de Toshifumi MATSUDA- Michio TAKASE

Rechercher

TAKASE Michio

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1 Suwari dori

大東流合気柔術 第一巻 座捕合気編 高瀬道雄

Daitoryu Aikijujutsu N°1 Suwari dori AIKI

115mn
Langue: Japonais

La technique AIKI AGE constitue la base technique du DAITO RYU.
Maître TAKASE présente et explique des entraînement sans force.

Plus de détails

72h

¥ 5,400

En savoir plus

Daitoryu Aikijujutsu N°1 Suwari dori AIKI- Michio TAKASE

La technique AIKI AGE est la technique de base du DAITO RYU.
Maître TAKASE présente et explique des entraînement sans force.

TAKASE Michio est le succeseur du RENSHINKAN (Daito ryu).
Le maître Michio TAKASE a hérité de nombreuses techniques secrètes de 3 anciens maîtres Toshimi MATSUDA, Ryho OKUYAMA et Takeshi MAEDA.

Contenu

- Qu'est-ce que le Renshinkan?

- Zahogi hiden:

- Tekubi osae dori ikkajo/ Gyakutekubi dori/ Tekagami/ Hikigatame/ Aiki nage/ Uchi konoha gaeshi/ Soto konoha gaeshi/ Muna dori/ Ude oshidori/ Uchikomi dori/ Yokomen uchikpmi dori/ Hanza gyaku goku shiho nage/ Hanza tegatana


 - Tachihogi heden:

Tekubi oshidori/ Ryote kubi dori tekagami/ Uchi Konoha gaeshi/Soto konoha gaeshi/Ryote kubidori oshihiki nage/Suri chigae dori ura oshi


 - Mastsuda Toshimi IROHA kun
 - Maeda Takeshi IROHA kun
 - Daitoryu Aikijujutsu hiden no koto
 - Tokubetsukousyu / Aiki age

115mn
Langue: Japonais