Search

TADA Hiroshi

DVD-Aikido giho zenshu N°1-TADA Hiroshi

BAB 多田宏師範 合気道全集 第1巻 抑技編

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi Tanabe

Hiroshi Tada: UCHIDESHI of Morihei Ueshiba, Aikikai Hombu Tokyo 9Dan

More details

72h

¥ 5,400

More info

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi Tanabe

Hiroshi Tada: UCHIDESHI of Morihei Ueshiba, Aikikai Hombu Tokyo 9Dan

 


kokyu ho

-Renso ho
-Kokyu
-Nakatanden
-Shimotanden
-Kokyu soren
-Shihogiri
-Ude mawashi/kagami migaki Ikkyo omote ura shihonage Ki no nagare no kihon Morote dori, Iriminage Ushiro Ryote kubidori
-Shihonage,Sanpo dori no hairikata,kotegaeshi,udegarami
-Jujinage,hanmi hantachi kokyunage

61mn

Language: Japanese

Accessories

Hiroshi Tada DVD Osaewaza Aikido

Search

TADA Hiroshi

DVD-Aikido giho zenshu N°1-TADA Hiroshi

BAB 多田宏師範 合気道全集 第1巻 抑技編

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi Tanabe

Hiroshi Tada: UCHIDESHI of Morihei Ueshiba, Aikikai Hombu Tokyo 9Dan

More details

72h

¥ 5,400

More info

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi Tanabe

Hiroshi Tada: UCHIDESHI of Morihei Ueshiba, Aikikai Hombu Tokyo 9Dan

 


kokyu ho

-Renso ho
-Kokyu
-Nakatanden
-Shimotanden
-Kokyu soren
-Shihogiri
-Ude mawashi/kagami migaki Ikkyo omote ura shihonage Ki no nagare no kihon Morote dori, Iriminage Ushiro Ryote kubidori
-Shihonage,Sanpo dori no hairikata,kotegaeshi,udegarami
-Jujinage,hanmi hantachi kokyunage

61mn

Language: Japanese

Accessories