Search

KURODA Tetsuzan

KIWAMERU KURODA Tetsuzan

黒田鉄山を極める

KIWAMERU KURODA Tetsuzan

Language : Japanese

64mn

The speed of martial arts is not a slow visible speed: By KURODA Tetsuzan

More details

72h

¥ 5,400

More info

KIWAMERU - KURODA Tetsuzan

KURODA Tetsuzan : President of Shinbukan Kuroda dojo, and Soke of 5 schools of kobudo ; Tamiya ryu iaijutsu, Komagawa kaishin ryu kenjutsu, Shishin takuma ryu jujutsu, Tsubaki kotengu ryu bojutsu, Seigyoku oguri ryu sattukatsu jutsu

In this DVD, Master KURODA shows us different techniques of Japanese martial arts

What is the speed of Japanese martial arts

IAIDO
-Kiri tsuke
-Muko gake
-Yo no ken
-Shin no tachi
-Koe nuki

KENJUTSU
-Kiri kaeshi
-Metsuke
-Ashi kiri
-Tsuke komi
-Rito ken

JUJITSU
-Shichiri biki
-Nodo uchi
-Ken kiri
-Muko zume
-Kabuto otoshi

BOJUTSU
-Modori bane
-Ushi no se

NAGINATA
-Kachi iro

Langue : Japonais

64mn

 

Accessories