Search

KURODA Tetsuzan

Asobi Geiko N°1 Jujutsu

武術の"遊び稽古" Vol.1 柔術編

Asobi Geiko vol.1 Jujutsu- KURODA Tetsuzan

Language : Japanese

83mn

Master Kuroda is looking for the ideal motions for the martial arts in terms of speed and efficiency of movement.

More details

72h

¥ 5,400

More info

Asobi Geiko vol.1 Jujutsu- KURODA Tetsuzan

KURODA Tetsuzan : President of Shinbukan Kuroda dojo, and Soke of 5 schools of

  kobudo ; Tamiya ryu iaijutsu, Komagawa kaishin ryu kenjutsu,

  Shishin takuma ryu jujutsu, Tsubaki kotengu ryu bojutsu,

  Seigyoku oguri ryu sattukatsu jutsu

 

The contents of this DVD " Asobi Geiko vol.1 Jujutsu "

-Juntai ho 1

-Juntai ho 2

-Musoku no ho

-Ukimi

Language : Japanese

83mn

Accessories

DVD kuroda tetsuzan, jujutsu, Asobi keiko Vol.1. Japanese martial art.

Search

KURODA Tetsuzan

Asobi Geiko N°1 Jujutsu

武術の"遊び稽古" Vol.1 柔術編

Asobi Geiko vol.1 Jujutsu- KURODA Tetsuzan

Language : Japanese

83mn

Master Kuroda is looking for the ideal motions for the martial arts in terms of speed and efficiency of movement.

More details

72h

¥ 5,400

More info

Asobi Geiko vol.1 Jujutsu- KURODA Tetsuzan

KURODA Tetsuzan : President of Shinbukan Kuroda dojo, and Soke of 5 schools of

  kobudo ; Tamiya ryu iaijutsu, Komagawa kaishin ryu kenjutsu,

  Shishin takuma ryu jujutsu, Tsubaki kotengu ryu bojutsu,

  Seigyoku oguri ryu sattukatsu jutsu

 

The contents of this DVD " Asobi Geiko vol.1 Jujutsu "

-Juntai ho 1

-Juntai ho 2

-Musoku no ho

-Ukimi

Language : Japanese

83mn

Accessories