Search

Keikogi-jacket

KEIKOGI -EDOZASHI KON

KEIKOGI -EDOZASHI KON
Color
: Dark blue
100% cotton
Weight: about 550g

More details

¥ 9,700

More info

KEIKOGI -EDOZASHI KON(dark blue)

Color: dark blue
100% cotton
Weight: about 550g

EDO ZASHI: a Japanese embroidery technique at EDO (Tokyo)

This textile is extremely refined and deliciously soft to the touch.

Size of Keikogi

T0:125-130cm

T1:130-150cm

T2:150-160cm

T3:160-170cm 

T4:170-180cm

T5:180-190cm

T6:Plus 190cm


**This keikogi manufactures only by our supplier TAKAYANAGI.
The Keikogi EDO ZASHI has been used several SAMURAI films.

You can also dress at home.

Accessories

EDO ZASHI kimono kimono jacket for Kenjutsu and KENDO Blue

Search

Keikogi-jacket

KEIKOGI -EDOZASHI KON

KEIKOGI -EDOZASHI KON
Color
: Dark blue
100% cotton
Weight: about 550g

More details

¥ 9,700

More info

KEIKOGI -EDOZASHI KON(dark blue)

Color: dark blue
100% cotton
Weight: about 550g

EDO ZASHI: a Japanese embroidery technique at EDO (Tokyo)

This textile is extremely refined and deliciously soft to the touch.

Size of Keikogi

T0:125-130cm

T1:130-150cm

T2:150-160cm

T3:160-170cm 

T4:170-180cm

T5:180-190cm

T6:Plus 190cm


**This keikogi manufactures only by our supplier TAKAYANAGI.
The Keikogi EDO ZASHI has been used several SAMURAI films.

You can also dress at home.

Accessories