Search

Kashimajikishinkagé ryu

Kashimashinden jikishinkage ryu vol.2

DVD Kashimashinden jikishinkage ryu N°2-IWASA Masaru View larger

DVD JIK2D 鹿島神傳直心影流 第2巻

Kashima ryu shinden jikishinakge ryu No. 2Masaru kyoshusai IWASA

Language: Japanese

76mn

More details

72h

¥ 5,400

More info

Kashima ryu shinden jikishinakge ryu No. 2-  Masaru kyoshusai IWASA

Kashima shinden jikishin kage ryu was created by Matsumoto Bizen no kami no Masamoto more than 450 years ago.

This second volume presents kamae and kata training.

The content of this DVD

Kamae : Seigan, Jodan, Hasso, Waki, Gedan, Zensha, Kasumi, Suisha, Kageri, Teiken,

      Matsukaze, Tsuki, Tsuru

Kata : Hotei no kata, To no kata, Kodachi no kata, Habiki no kata, Maruhashi no kata


Language: Japanese

76mnAccessories

DVD shima shinden jikishin kage ryu vol.2. Kenjutsu of Muromachi era.

Search

Kashimajikishinkagé ryu

Kashimashinden jikishinkage ryu vol.2

DVD Kashimashinden jikishinkage ryu N°2-IWASA Masaru View larger

DVD JIK2D 鹿島神傳直心影流 第2巻

Kashima ryu shinden jikishinakge ryu No. 2Masaru kyoshusai IWASA

Language: Japanese

76mn

More details

72h

¥ 5,400

More info

Kashima ryu shinden jikishinakge ryu No. 2-  Masaru kyoshusai IWASA

Kashima shinden jikishin kage ryu was created by Matsumoto Bizen no kami no Masamoto more than 450 years ago.

This second volume presents kamae and kata training.

The content of this DVD

Kamae : Seigan, Jodan, Hasso, Waki, Gedan, Zensha, Kasumi, Suisha, Kageri, Teiken,

      Matsukaze, Tsuki, Tsuru

Kata : Hotei no kata, To no kata, Kodachi no kata, Habiki no kata, Maruhashi no kata


Language: Japanese

76mnAccessories