Search

Iaito

IAITO THICK LONG TSUKA SILK

USUBA IAITO -Thick TSUKA SILK/LEATHER
Weight about 900g (without SAYA), manufactures by OSAWA workshop.
Length of the blade 75.75cm (2.5) to 80.29cm (2.65)
Tsuka : Silk or Leather

More details

about 6 months

¥ 82,000

More info

IAITO with TSUKA and SAGEO SILK/LEATEHR

Weight about 750g without SAYA, manufactures by OSAWA workshop.
Length of the blade 75.75cm (2.5) to 80.29cm (2.65)
Tsuka : Silk /Leather

Sageo: Cotton ou Silk

A true traditional Japanese Iaito manufacture and craftsmanship.

The blade is approximately 750g without SAYA, which prefers a light IAITO.

Blade length: 2.5 to 2.65

TSUKA length: 7.0 to 10


* After "validation" of your order, we will confirm the details as.

HAMON (Edge pattern; 3 types)

 - SUGUHA

 - NOTARE

 - CHOJI MIDARE

HI (Groove) With  / Without

TSUKA (Cord wrap) SILK COLORS (12 types)

Leather (8 types)

SILK

 1. KURO-BLACK
 2. JIDAI KURO
 3. CHA-BROWN
 4. KON-DARK BLUE
 5. TETSU
 6. MURASAKI-PURPLE
 7. AZUKI
 8. UGUISU-GREEN
 9. KIN CHA-GOLD BROWN
 10. HAI-GRAY
 11. AKA-RED
 12. SIRO-WHITE

LEATHER

 1. KURO MAT-BLACK
 2. KOGE CHA MAT-DARK BROWN
 3. KOI HAI MAT-DARK GRAY
 4. FUKA MIDORI MAT-DARK GREEN
 5. CROM YELLOW MAT-YELLOW
 6. WINE MAT
 7. KURO BRILLANT(BRIGHT)-BLACK
 8. KOGE CHA BRILLANT(BRIGHT)
TSUKA MAKI (Winding pattern;  2 types)

 - HINERIMAKI

 - IKKAN MAKI

TSUBA (10 types)
 1. KAGECHO
 2. TOMOE
 3. MARUMATSU SUKASHI
 4. HIGO NANAKO
 5. MUSASHI
 6. KIKKA
 7. TAKEZASA
 8. MOKKO RYU
 9. RYU SUKASHI
 10. KOYO

FUCHI.KASHIRA

(Pommel; 9 types)

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI
MENUKI (Ornament; 9 types)
 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA
SAYA (Scabbard; 3 types)

 - KURORO

 - KURO ISHIME

 - CHA ISHIME

HABAKI (2 types)

 - SHINCHU HYOJUN (copper)

 - SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

SEPPA (Spacer; 4 types)

 - DO (Copper)

 - DO IBUSHI (Smoked copper)

 - DO KUROZOME (Copper dyed black)

  - SHINCHU (Brass)

SAGEO  (Cord)

SILK COLORS (4 types)

COTTON COLORS (19 types)

SILK

 1. KURO (BLACK)
 2. CHA (BROWN)
 3. KON (DARK BLUE)
 4. MURASAKI(PURPLE)

COTTON

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI
 19. SHIGEUCHI SIRO

Accessories