Search

Aikido

DVD Let's study Aikido SHIRAKAWA Ryuji

BAB 合気道を究めよう第2巻呼吸力編

Let's study Aikido N°2

SHIRAKAWA Ryuji SHIHAN

88mn

More details

72h

¥ 5,000

More info

Let's study Aikido N°2-Kokyu ryoku

SHIRAKAWA Ryuji SHIHAN

-Kokyu nage
Shomen uchi kokyunage / Shiho / Yokomen uchi / Tsuki shiho nage / Tsuki kokyu nage
-Kokyu nage 2 JO
-Ude garami
Henka waza / Kote gaeshi / Ude hishigi
-Ushiro dori kokyu nage
Ushiro ryokata dori
-Ushiro katatédori kubi shime
-Exercise for flexibility
-Ken jutsu
Rigo / Suburi / Jo no kata / JO suburi
-Sogo Enbu
Demonstration and interview


88mn

Language: Japanese

Accessories