Search

SOGAWA Kazuoki

Daito ryu Aiki Bujutsu SOGAWA KAZUOKI

Daito ryu Aiki Bujutsu View larger

BAB DAI3D 大東合気武術 曽川和翁

Daito Ryu Aiki Bujutsu Shodokan Sogawa-HA

45mn
Language: Japanese

First public demonstration of Kazuoki SOGAWA, tlhe head of Daitoryu school and Ryuichi SHIN.

More details

72h

¥ 5,143

More info

Daito Ryu Aiki Bujutsu Shodokan Sogawa-HA

First public demonstration of Kazuoki SOGAWA, tlhe head of Daitoryu school and Ryuichi SHIN.

SOGAWA Kazuoki was born in 1948 in Nagasaki. From his earliest childhood, he practices Aikido with master YAMASHITA. In 1965, he creates the Daito ryu Shuki kai. In 1971, he becomes the 2nd successor of Daitoryu Aki jujutsu SAIGO-HA. Since then, he teaches Aikido at Shodokan Dojo, the school headquarters, in Kita. In 1990, he creates the International Daitoryu Aiki Bujutsu Association.

The content of this DVD

Shoden Omote: Jiyu Renzoku10 pon
Shoden Ura:Jiyu Renzoku 10 pon
Chuden Omote: Difference de Kokyu-ho et Aiki-waza
ChudenYo:Kotegaeshi, Shihonage,YO no osae,Shiho gatame,Shiho kakae
Chuden Ura:Kabekake,6jo kiwami
Okuden in :Kote gaeshi,Shihonage,Katame waza,Tessen waza,Taninzu dori
Okuden omote: Shiho gatame,Shiho kakae
Okuden yo: Kasumi,Kage
Hiden Aiki : Katame waza

Goshin Jutsu: Self-Defense for Women
 
45mn
Language: Japanese

Daito Ryu Aiki Bujutsu seminar

Search

SOGAWA Kazuoki

Daito ryu Aiki Bujutsu SOGAWA KAZUOKI

Daito ryu Aiki Bujutsu View larger

BAB DAI3D 大東合気武術 曽川和翁

Daito Ryu Aiki Bujutsu Shodokan Sogawa-HA

45mn
Language: Japanese

First public demonstration of Kazuoki SOGAWA, tlhe head of Daitoryu school and Ryuichi SHIN.

More details

72h

¥ 5,143

More info

Daito Ryu Aiki Bujutsu Shodokan Sogawa-HA

First public demonstration of Kazuoki SOGAWA, tlhe head of Daitoryu school and Ryuichi SHIN.

SOGAWA Kazuoki was born in 1948 in Nagasaki. From his earliest childhood, he practices Aikido with master YAMASHITA. In 1965, he creates the Daito ryu Shuki kai. In 1971, he becomes the 2nd successor of Daitoryu Aki jujutsu SAIGO-HA. Since then, he teaches Aikido at Shodokan Dojo, the school headquarters, in Kita. In 1990, he creates the International Daitoryu Aiki Bujutsu Association.

The content of this DVD

Shoden Omote: Jiyu Renzoku10 pon
Shoden Ura:Jiyu Renzoku 10 pon
Chuden Omote: Difference de Kokyu-ho et Aiki-waza
ChudenYo:Kotegaeshi, Shihonage,YO no osae,Shiho gatame,Shiho kakae
Chuden Ura:Kabekake,6jo kiwami
Okuden in :Kote gaeshi,Shihonage,Katame waza,Tessen waza,Taninzu dori
Okuden omote: Shiho gatame,Shiho kakae
Okuden yo: Kasumi,Kage
Hiden Aiki : Katame waza

Goshin Jutsu: Self-Defense for Women
 
45mn
Language: Japanese