Search

SHIMIZU Kenji

SHIMIZU Kenji

8 dan Aikikai, uchideshi of Morihei Ueshiba. The founder of the school TENDO RYU. Kancho of Tendokan. http://www.aiki-tendo.jp/english/index.html

SHIMIZU Kenji There is 1 product.

Showing 1 - 1 of 1 item
Showing 1 - 1 of 1 item
shimizu kenji-tendo ryu aikido - SINONOME

Search

SHIMIZU Kenji

SHIMIZU Kenji

8 dan Aikikai, uchideshi of Morihei Ueshiba. The founder of the school TENDO RYU. Kancho of Tendokan. http://www.aiki-tendo.jp/english/index.html

SHIMIZU Kenji There is 1 product.

Showing 1 - 1 of 1 item
Showing 1 - 1 of 1 item